Хордови 2

Кликнете върху номер в мрежата, за да видите заданието за тази дума.
Ако сте затруднени, можете да кликнете върху "Подсказване", за да получите следващата буква.
Попълнете кръстословицата, а след това кликнете върху "Проверка", за да проверите вашия отговор.

    1   2      3    4    
   5            
  6       7        
         8      
 9              
             
10            11    12   
             
13     14      15   16       
             
  17